Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Специализирано мобилно приложение, което трансформира архитектурната, инженерната и строителната индустрия.

Предизвикателството

Разработване на иновативен софтуер за управление на строителни обекти, който подпомага и развитието на стартиращ бизнес.

Целта на стартиралото през 2011 г. като дъщерно дружество на Braun, Agile Frameworks, беше да помогне на други инженерни фирми да осъзнаят предимствата на софтуерното приложение MetaField. Предназначенито на приложението е да промени коренно процеса на събиране на данни от различни строителни обекти, да спомогне анализирането на лабораторни резултати и изготвянето на отчети за клиента.
Традиционният процес е трудоемък, изисква време, податлив е на грешки и изисква множество редакции, за да се гарантира точност и качество. Клиентът желаеше опция за използването на смартфони в отдалечени работни обекти, за да се намали времето за предоставяне на информация и да се подобри качеството на работния процес.

Решението

Мобилно приложение, което дигитализира и опростява процеса за събиране на данни от строителните обекти.

Екипът на MentorMate работи съвместно с бизнес анализатори от отдела на Agile Frameworks, за да проектира мобилно приложение, което да предостави конкурентно предимство: фокус върху събирането и управлението на данни в реално време. Приложението трябваше да бъде съвместимо с различни клиентски системи, включително такива за счетоводство, CRM и управление на проекти.

MentorMate предостави разнообразни услуги на клиента, включващи: проектиране и разработване на мобилно приложение, интеграция на инфраструктурата на мобилното приложение с външни системи, разширяване на платформата и разработване на сървърна част.

Основната технология, която се използва за разработването на проекта, е .NET. Създаден е и специален модул, написан на HTML 5 и JQuery Mobile, който може да работи на всички модерни мобилни браузъри за Android, iOS, Windows смартфони и таблети. За потребителския интерфейс на приложението е използвано ASP.NET MVC 5. Като основна библиотека е използвана JQuery, а Bootstrap – за надграждане на уеб UI, достъпван през различни браузъри – Chrome, Firefox, IE и т.н.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn